Villkor

Följande allmänna försäljningsvillkor reglerar erbjudandet och försäljningen av produkter och / eller tjänster på e-handelswebbplatsen www.cool-mania.com (“Webbplats”). Läs dessa allmänna villkor noggrant innan du beställer några produkter.

Media Leaders sro, ett företag registrerat i Slovakien (företagsregisternummer 46 406 999, skattekod och momsnummer SK2023368787, har sitt säte i Slovakien, på Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovakien. Media Leaders är innehavaren av e -handelswebbplats Cool-mania

1. Webbplatsens applikationsområde

1.1 Onlinebutiken Cool-mania är reserverad för detaljhandel. Cool-mania erbjuder produkter till försäljning uteslutande till "slutanvändare", dvs. "konsumenter". Det anses vara en "konsument" varje person som köper varor för ändamål som inte är relaterade till någon kommersiell, hantverkare eller professionell verksamhet som utförs i sin verksamhet. Om användaren inte är en "konsument" uppmanas att undvika att skicka beställningar i onlinebutiken; Cool-mania förbehåller sig rätten att inte behandla beställningar som görs från användare som inte är "konsumenter" och alla beställningar som inte överensstämmer med Cool-manias affärspolicy.

1.2 All information som finns på webbplatsen utgör inte ett bindande erbjudande för försäljning av produkter i något land eller någon plats.

Produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen kan endast köpas och skickas till kunder som är bosatta och anger som destination över hela världen.

1.3 Köp av produkterna på webbplatsen är tillåtet för personer som garanterar att de är minst arton (18) år gamla och kan bilda juridiskt bindande avtal.

1.4 Försäljningen av produkterna på webbplatsen utgör ett distansavtal som regleras i artiklarna 50 och följande. av det slovakiska lagdekretet nr 206 av den 6 september 2005 (”konsumentkod”) och av det slovakiska lagdekretet nr 70 av den 9 april 2003, som innehåller reglerna för elektronisk handel

1.5 Allmänna tillämpliga försäljningsvillkor är de som publiceras vid inköpsorderns överföring. De kan ändras då och då med hänsyn till eventuella regleringsändringar. Alla ändringar träder i kraft från och med dagen för publicering på webbplatsen

2. Godkännande av allmänna försäljningsvillkor och avtalsslutande

2.1 Engelska är det tillgängliga språket för att ingå avtalet. Kontraktet ingås i Europeiska unionens länder, enligt vad som anges i ovanstående paragraf 1.2

2.2 Kunden är skyldig att läsa igenom dessa Allmänna villkor. Kunden uppmanas att ladda ner, spara eller skriva ut en kopia av den samt information om ångerrätten och all annan information som Cool-mania tillhandahåller på webbplatsen, antingen före eller under köpprocessen.

2.3 För att slutföra köpet av en eller flera produkter på webbplatsen måste kunden fylla i beställningsformuläret och skicka det till Cool-mania, elektroniskt, enligt instruktionerna som visas på webbplatsen under beställningsfaserna

2.4 Genom att skicka ett beställningsformulär via webbplatsen (vidarebefordra) accepterar och accepterar kunden ovillkorligen dessa allmänna försäljningsvillkor i sitt avtal med Cool-mania. Vid oenighet om vissa villkor i dessa allmänna försäljningsvillkor uppmanas användaren att inte skicka något beställningsformulär för köp på webbplatsen

2.5 Cool-mania kommer att beställa formuläret i en databas i enlighet med lagen. Kunden kan få tillgång till sitt beställningsformulär genom avsnittet " http://www.cool-mania.com/user/in " på webbplatsen

2.6 När kunden har skickat sin beställning skickar Cool-mania ett e-postmeddelande med bekräftelse på mottagandet.
Det här e-postmeddelandet visar ett utdrag av de viktigaste delarna av beställningen: personuppgifter som anges av kunden, leveransadress, information om de beställda produkterna (beskrivning och kvantitet), prisinformation, betalningsmetod, leveranskostnader, eventuella tilläggskostnader samt som information om ångerrätten och en sammanfattning av allmänna försäljningsvillkor. Kunden åtar sig att verifiera riktigheten och att kommunicera eventuella korrigeringar via e-post [email protected]
Detta e-postmeddelande utgör inte godkännande av beställningen, utan endast bekräftelse på korrekt mottagande av den av rätt system från Cool-mania. Kunden hittar också sitt personliga "Ordernummer", som måste användas i alla andra efter kommunikation med Cool-mania.

2.7 Avtalet mellan Cool-mania och Kunden kommer endast att ingås när Cool-mania bekräftar att Beställningen har godkänts via e-post "Beställning och leveransbekräftelse"

2.8 Alla e-postmeddelanden som skickas till kunden som bekräftar hans beställningsstatus (såsom e-postmeddelande med "Begäran om ytterligare information" eller e-postmeddelande om "Meddelande om leveransförsening") eller muntlig kommunikation om beställningen får inte betraktas som ett godkännande av den.
Avtalets slutförande sker med leveransen av de beställda produkterna, såvida inte Cool-mania inte har meddelat kunden att det inte godtagits, eller kunden har begärt att det annulleras.

2.9 Cool-mania förbehåller sig rätten att vägra eller begränsa order som inte ger tillräckliga garantier för solvens eller som är ofullständiga eller felaktiga. Samt beställning relaterad till produkter som inte längre är tillgängliga (slut i lager)
I dessa meningar meddelar Cool-mania via e-post till kunden så snart som möjligt att avtalet inte slutits och att inköpsordern inte har accepterats, med angivande av skälen till vägran.
I händelse av en redan genomförd betalning tillhandahåller Cool-mania att kunden återbetalar det belopp som redan har debiterats för en återföring av transaktionen (se artikel 13. Återbetalningsmetod)
Cool-mania förbehåller sig också rätten att avvisa beställningar från alla kunder som Cool-mania har en pågående rättslig tvist med avseende på en tidigare beställning. Cool-mania kan avbryta alla beställningar om de misstänker bedräglig aktivitet och kan vägra att behandla beställningar från kunder med en tidigare bedräglig beställningshistorik

3. Produktinformation och produkttillgänglighet

3.1 De viktigaste egenskaperna för varje produkt visas på varje "Produktinformationssida" på grundval av information från tillverkarna. Cool-mania, förbehåller sig rätten att ändra vilken produktinformationssida som helst utan föregående meddelande.

3.2 Cool-mania försöker bäst att representera bilder så nära de produkter som erbjuds till försäljning som möjligt.
Produktens färger kan dock skilja sig från de verkliga i enlighet med inställningarna för datorsystem som användaren använder.
Bilderna i produktspecifikationerna kan också skilja sig åt i färgfärg, storlek eller i samband med eventuella produkttillbehör. Vid köpeavtalet gäller beskrivningen av produkten i beställningsformuläret som skickats av kunden

3.3 På webbplatsen kan också visas stödjande information för köp av allmän karaktär, till exempel de som finns, till exempel, eller i Ordlistan Köpguide.
Denna information tillhandahålls som enkelt generiskt informativt material, som inte motsvarar verkliga egenskaper hos en enda produkt. Vid köpeavtalet gäller beskrivningen av produkten i beställningsformuläret som skickats av kunden.

3.4 På "Produktinformationssidan" för varje produkt finns ett särskilt avsnitt som innehåller information om "Tillgänglighet för produkter". Kunden får endast köpa produkter med följande uttalande "I lager".
Om produktstatusen är "slut i lager " kan kunden fortsätta med bokningen av produkten och Cool-mania på kundens vägnar kommer att beställa den till leverantören. När produkten är tillgänglig kommer Cool-mania att meddela kunden via e-post.

3.5 Observera att lägga till en produkt i kundvagnen inte betyder att produkten automatiskt reserveras för kunden.
Produkten är fortfarande tillgänglig för köp av andra kunder fram till inlämnandet och orderbekräftelsen från Cool-mania, i enlighet med dessa villkor.
Det kan bero på samtidiga inköpsorder på webbplatsen. Det är möjligt av tekniska skäl att en ”tillgänglig produkt” kan bli slutsåld efter överföringen av beställningen, och det är därför nödvändigt att vänta på en ny leverans. I det här fallet kommer kunden att informeras omedelbart via e-post ("Produkt reserverad" eller "leveransförsening") och kan begära att avbryta beställningen när som helst före leverans av produkten genom att klicka på "avbryt" -knappen i eposten.

3.6. Om den beställda produkten inte är tillgänglig kommer kunden att meddelas via e-post omedelbart och under alla omständigheter inom trettio (30) dagar från dagen efter överföringen av beställningen. Om betalningen redan har slutförts tillhandahåller Cool-mania samtidigt att återbetala kunden för det belopp som redan har debiterats med en återföring av transaktionen. (se punkt nedan: 13. Återbetalningsförfaranden)

4. Pris, fraktkostnader, skatter och avgifter

4.1 Alla priser som publiceras på webbplatsen är i € (euro) omvandlade till andra valutor enligt gällande växelkurser. De är inklusive moms (20%) om produkterna levereras och levereras över hela världen.

4.2 Cool-mania förbehåller sig rätten att ändra priset på produkter när som helst. Det är underförstått att priset på produkten som kommer att debiteras kunden är det som visas på webbplatsen vid beställningstillfället. Eventuell ökning eller minskning efter överföringen av ordern kommer inte att beaktas.

4.3 Produktpriset inkluderar inte fraktkostnader. Leveranskostnader debiteras kunden och betalas av kunden tillsammans med betalning av det totala orderpriset.
Beloppet för alla beställningar är 8 euro (inklusive moms) i kundvagnen under online-inköpsproceduren och innan den avslutas, liksom i e-postmeddelandet "Beställning och leveransbekräftelse".

4.4 Det totala orderpriset (med en separat indikation av leveranskostnaderna och andra tilläggskostnader) visas alltid i kundvagnen i slutet av inköpsförfarandet. "Denna summa (som kommer att anges till kunden i" Beställningspost bekräftelse "och i" Beställning och leveransbekräftelse "e-post) kommer att vara det totala beloppet som kunden ska betala i förhållande till inköpsordern. Ingenting ska betalas från kunden i mer än detta belopp, förutom eventuella tullavgifter (se punkt nedan) .

4.5 Frakt till vissa mycket specifika destinationer kan kräva extra avgifter och kostnader som bärs av mottagaren och betalas vid leverans av produkter direkt till skatte- och tullmyndigheterna eller till kuriren. Kunden ersätter Cool-mania från sådana skatter, avgifter och avgifter. Eventuella skatter, avgifter, kostnader eller andra tullar som föreskrivs i lagarna i varje specifikt land där produkterna levereras och levereras ska dock bäras av kunderna.

5. Hur man köper

5.1 Att köpa produkt på webbplatsen är möjlig med eller utan registrering. Registreringen gör det möjligt för kunden att ha en rad ytterligare tjänster genom att skapa en personlig profil.

5.2 På online-butiken väljer kunden att lägga till och lägga till produkterna tillgängliga och beställbara i kundvagnen, enligt beskrivningen på den relevanta "Produktinformationssidan". Under orderinmatningen är kunden skyldig att tillhandahålla viss personlig information (personuppgifter, datadestination, fasta nummer och mobilnummer, e-postadress); och infoga giltiga uppgifter om det kreditkort som är juridiskt ansvarigt eller andra betalningsmetoder (enligt dessa villkor).

5.3 Cool-mania förbehåller sig rätten att begära ytterligare information och dokumentation för att säkerställa kundens identitet och ägande för att betala. Kunden garanterar att all information som ges är sant, korrekt och fullständig (se nästa stycke om betalningsmetod).

5.4 Efter beställningen (vidarebefordrad) uppmanas kunden att skriva ut eller spara en elektronisk kopia av den och fortfarande behålla de nuvarande allmänna försäljningsvillkoren, i enlighet med bestämmelserna om distansförsäljning

5.5 Kunden som gjorde beställningen med en inloggning (innebär att han är en registrerad kund och har skapat sin egen profil).

5.6 Efter att ha bekräftat kunden rätt mottagande av beställningsformuläret (se punkt 2.6) behandlar Cool-mania beställningen och verifierar de uppgifter som kunden har angett, betalningsmetod, förberedelse av produkterna i lagret. I vissa fall kan det behöva en telefonkontakt med kunden eller begära ytterligare dokumentation (se avsnittet Betalningsmetod)

5.7 Cool-mania kommunicerar godkännandet av beställningen genom att skicka e-postmeddelandet "Beställning och leveransbekräftelse" med en sammanfattning av informationen som redan finns i beställningsformuläret: måldata, beskrivning och kvantitet beställda produkter, betalningsmetod, leverans av data.

5.8 I händelse av vägran kommer kunden att meddelas av Cool-mania så snart som möjligt (och under alla omständigheter inom 30 dagar från datumet för orderplaceringen) genom att skicka ett meddelande om "annullering av beställning" med skäl. I händelse av en redan genomförd betalning tillhandahåller Cool-mania kontextuellt att återbetala kunden för det belopp som redan har debiterats med en återföring av transaktionen (se artikel 10. Återbetalningsmetod)

6. Betalningsmetoder

Som nämnts i punkt 4.2 (Produktpris, fraktkostnader, skatter och avgifter) Observera att alla transaktioner, inklusive valuta, omräknas till euro efter betalning från kunden.

6.1 Betalning med kreditkort

6.1.1 Vid betalning med kreditkort debiteras beloppet i samband med köpet omedelbart av banken när transaktionen avslutats av kunden online.

6.1.2 Vid tidpunkten för beställningen av kunden ska webbsessionen omdirigeras från webbplatsen till en säker sida på GP WEBpays webbplats (SSL). På sådan webbplats kan kunden slutföra betalningen av priset
Inte vid något tillfälle under köpprocessen kan Cool-mania veta information om kundens kreditkort. Uppgifterna är inte tillgängliga för Cool-mania eller tredje part, inte heller vid tidpunkten för beställningen eller i senare tider. Inget arkiv med Cool-mania underhåller sådan data. Under inga omständigheter kan Cool-mania hållas ansvarigt för bedrägligt eller olagligt missbruk av tredje part, mot betalning av produkter som köpts på webbplatsen

6.1.3 Cool-mania förbehåller sig rätten att be kunden via e-post att skicka en kopia av framsidan / baksidan av ett giltigt identitetskort. E-postförfrågan kommer att specificera den period inom vilken dokumentet måste tas emot av Cool-mania. I vilket fall som helst kommer denna term inte att vara mer än 5 arbetsdagar. Väntande på det begärda dokumentet kommer beställningen att avbrytas. Vid en begäran uppmanas kunden att skicka alla begärda dokument inom den angivna tiden. Om Cool-mania inte tar emot dessa dokument inom den begärda tiden som i e-postbegäran eller får ogiltiga eller utgångna dokument. Avtalet kommer att ske i enlighet med och för tillämpningen av art. 1456 cc, och beställningen kommer därefter att annulleras, förutom rätten till ersättning för eventuella skador som Cool-mania kan möta på grund av kundens beteende. Uppsägningen av avtalet kommer Kunden att meddelas via e-post, senast 2 dagar efter sista inlämningsdag som krävs av Cool-mania och kommer att leda till att beställningen annulleras och återbetalas det betalda beloppet. Om Cool-mania får den erforderliga dokumentationen inom den angivna tiden kommer leveransvillkoren, dvs. kurirens övertagande av Produkten, att meddelas kunden efter bekräftelse av transaktionen från Central för att förhindra bedrägeririsk.

6.1.5 Cool-mania kan inte känna till och lagrar inte data på något sätt kopplat till kundens kreditkort eller med något annat betalningsmedel som är associerat med det kontot).

6.2 Banköverföring

6.2.1 Kunder kan betala via banköverföring. Beställda varor skickas efter att vi fått betalningen.

Kontonummer : IBAN: SK9802000000002952352651

Mottagares bankadress:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slovakien

SWIFT-kod (BIC): SUBASKBX

Variabel symbol (referens) : Ditt ordernummer

7. Leverans

7.1 Termen "leverans" avser det ögonblick då Cool-mania anförtros produkten till den definierade transportören som tar över produkten (kriterierna kan variera beroende på vilken typ av produkt som beställts och på destination)

  • Anländer vanligtvis inom 5 arbetsdagar (kan variera beroende på destinationsland)
  • International Mail 1st class 'Signed For' Delivery - International 'Signed For '
  • GLS kurirtjänst - Internationell leverans

7.2 Leveransvillkor och leveransvillkor nämns specifikt i förhållande till den enskilda produkten på varje relevant "Produktinformationssida". Leveransvillkoren träder i kraft från och med dagen för överföringen av ordern, om inte annat anges

7.3 Om flera produkter beställs samtidigt med olika tillgänglighetsstatus, utför Cool-mania bara en leverans. Sändningen kommer att ske med respekt för de längsta tiderna (t.ex. om 1 produkt beställts med status "Tillfälligt slut", tillsammans med en produkt med status "I lager", kommer båda produkterna att levereras med längre leveranstid, dvs. 30 dagar).

8. Leverans: Avgifter och villkor

8.1. Leveranser av produkter sker till postadressen till den destination som kunden anger i ordermodulen.

Förpacknings- och leveransavgifter

Worldwide Standard - 8 € (leverans över hela världen)

leverans över hela världen

8.2 Kunden är skyldig att rapportera alla specialfunktioner relaterade till produktens leveransplats. Om fel information och information tillhandahålls kommer laddningen av eventuella extra kostnader som Cool-mania kommer att stå emot för att slutföra leveransen av Produkten vara kundens ansvar.

8.3 Leveransen av beställningen avser gatunivå. Vi levererar inte till postlådor, postkontor och levererar inte till ett tredje företag som arbetar med transport / speditörer.

8.4 Allt ansvar och risk för de köpta varorna debiteras kunden från det att posttjänsten har mottagarens underskrift

8.5 Varje fråga om den mottagna varans fysiska, korrespondens eller fullständighet måste rapporteras omedelbart av Kunden till Coolmania och senast 5 dagar från leveransdagen genom att rapportera via e-post till [email protected]

8.6 Om kunden ber om att skicka den köpta produkten på nytt, kommer Cool-mania att gå vidare till en ny leverans som förbehåller sig rätten att bära avgiften, utöver kostnaderna, kostnaden för att returnera produkten till Cool-mania.

8.12 Om den köpta produkten inte levereras eller försenas med hänsyn till leveransvillkoren som anges i avsnittet Specifikationer, kan kunden rapportera det via e-post: [email protected] . Cool-mania granskar klagomålet och ska omedelbart meddela kunden resultatet via e-post inom högst femton (15) arbetsdagar.

9. Returer: Ångerrätt

9.1 I enlighet med artiklarna 64 och följande. i konsumentkoden (lagdekret nr 206/2005) har kunden "konsument" rätt att återkalla inköpet av produkten utan påföljd och utan att ange någon specifik anledning, inom (14) dagar från mottagandet av produkten. Enligt de villkor som anges i följande punkter

9.2 Cool-mania ger kunden bättre villkor än vad som föreskrivs i konsumentkoden (som anger att kunden måste skicka ett skriftligt meddelande inom 14 dagar, med ett postbrev med brevkvitto) för att utöva denna rätt, det räcker att meddela kommer inom 15 arbetsdagar från produktens leveransdatum, via e-post: [email protected] Ämne: (“Jag vill tillämpa ångerrätten)

9.3 Meddelande om återkallandet ska kunden ange ordernumret (utfärdat vid köpet), Produkten eller Produkterna för vilken den avser att utöva sin ångerrätt och tydligt uttrycka sin avsikt att återkalla köpet

9.4 Efter att ha mottagit begäran om uttag via e-post kommer Cool-manias kundtjänst omedelbart att ge kunden instruktioner om hur man returnerar produkterna. Produkter måste skickas till företagets adress som anges på kontaktsidan.
Produkten måste returneras intakt, oanvänd, komplett med alla originaldelar och förpackningar (påsar och / eller förpackningar), i enlighet med villkoren i följande punkter 9.5

9.5 Hur man returnerar - Returförsändelse av kunden

9.6 I händelse av att uttaget inte har genomförts enligt art. 64 och följande Konsumentkoden och särskilt om produkten inte är komplett med alla dess delar och / eller åtföljs av dess tillbehör och / eller delar som utgör en integrerad del (t.ex. måste etiketten fortfarande fästas på produkter med engångsförseglingen, det är en integrerad del av produkten) och / eller inte finns i originalförpackningen, eller till och med när den skadas eller används av kunden (produkterna har inte använts, tvättats, använts) annat än den rimliga gränsen för tillbörlig aktsamhet, gör det inte innebär uppsägning av kontraktet och har följaktligen inte rätt till återbetalning av det belopp som kunden betalat för produkten. Produkten förblir till kundens förfogande i Cool-Manias lager och väntar på att han hämtas samtidigt som begäran om återkallelse upphävs.

9.7 I enlighet med artikel. 67 fjärde stycket i konsumentkoden, först efter att ha mottagit produkten och först efter att ha verifierat en positiv överensstämmelse med villkoren och förfarandena för att utöva ångerrätt och integritet (som anges i ovanstående punkter), ska Cool-mania inom fjorton (14) dagar från mottagandet av Produkten, och under alla omständigheter inom trettio (30) dagar från det datum då Cool-mania informerades om begäran om återkallelse, återbetala de belopp som betalats av kunden. Återbetalningen inkluderar leveranskostnader, men inte det belopp som betalats för inköp av "ytterligare leveranstjänster"

KLAGOMÅL - (måste fyllas i och skicka med returnerade varor - tillämpa 2 års garanti för produktfel)

UTTAGNINGSFORMULÄR - (måste fyllas i och skickas med returnerade varor upp till 14 dagar efter mottagande av produkten)

10. ÅTERBETALNINGSFÖRFARANDEN

10.1 Återbetalningen kommer att ske med en återföring av betalningstransaktion (om betalning gjordes av kund med kreditkort eller banköverföring)

10.2 I händelse av bristande överensstämmelse mellan mottagaren av produkterna som anges i beställningsformuläret och vem som betalade beloppet för köpet, kommer återbetalningen av beloppen, i händelse av ångerrätten, att utföras av Cool-mania, till dem som gjorde betalningen.

10.3 Som redan nämnts i avsnitt 4.1 konverteras alla transaktioner som gjorts av kunder som är bosatta i ett EU-land till euro till följd av kundens betalning. För betalningar i andra valutor än euro returnerar Cool-mania fortfarande beloppet i euro, valutabeloppet beräknas sedan på förhållandet mellan förändring den dag då återbetalningen görs. Växelkursriskerna debiteras därför kunden.

11. Konventionell garanti

11.1 De produkter som säljs på webbplatsen kan, beroende på deras karaktär, omfattas av en konventionell garanti utfärdad av producenten ("Konventionell garanti"). Kunden kan bara lita på denna garanti gentemot tillverkaren. Varaktighet, territoriell förlängning, användningsvillkor, typer av skador och / eller defekter som täcks och eventuella begränsningar av garantin beror på den enskilda producenten och anges i garantibeviset i produktrutan.

Tillverkaren av produkterna ansvarar för skador som orsakats av fel i sådana produkter.
Denna typ av garanti har frivillig karaktär och lägger inte till, ersätter inte, begränsar eller utesluter inte och påverkar inte den juridiska garantin

12. Laglig garanti på 24 månader för överensstämmelsefel

12.1 I enlighet med konsumentkoden täcks också alla produkter som säljs på webbplatsen till "konsument" av den juridiska garantin på 24 månader som täcker bristande överensstämmelse med den kvalitet som krävs och deklareras i avtalen (enligt artiklarna 128 ff. Leg. Nr. 206/2005). För att få garantiservice måste kunden spara orderkvittot ("Beställnings- och leveransbekräftelse"-e-post eller kurirleverans eller betalningsbevis).

12.2 Den juridiska garantin på 24 månader täcker defekter eller bristande överensstämmelse hos produkten, som inte är uppenbar vid inköpstillfället, som existerar vid tidpunkten för leverans av varor, om produkten används korrekt, i enlighet med dess avsedda användning och enligt tillverkaren (bestämmelserna i dokumentationen som slutligen bifogas produkten.
Bristen på överensstämmelse måste upphävas med förbehåll för att garantin återkallas inom två månader från det att den upptäcktes.

12.3 Varor anses överensstämma med avtalet om, vid tidpunkten för leverans till konsumenten:

12.4 Undantas därför från omfattningen av den juridiska garantin defekter som bestäms av oavsiktliga fakta eller kundens ansvar eller genom att en användning av produkten inte överensstämmer med dess avsedda användning och / eller specificeras i teknisk dokumentation kan bifogas produkten.

12.5 I händelse av produktens defekt eller bristande överensstämmelse tillhandahåller Cool-mania, utan kostnad för kunden, att återställa produktens överensstämmelse: genom att reparera eller ersätta produkten med en annan med lika eller större funktioner. Annars med lämplig prissänkning eller uppsägning av avtalet som återbetalar det betalade beloppet.

12.6 För att dra nytta av den juridiska garantin måste kunden först tillhandahålla bevis för datum för köp och leverans av varor. Det är tillrådligt att kunden sparar en kopia av e-postmeddelandet "Beställnings- och leveransbekräftelse", som Coolmania skickade eller andra dokument som intygar datumet för köpet (till exempel budleverans eller betalningsbevis).

12.7 Kunden måste skicka en specifik kommunikation tillCool-mania, som kräver att avvikelser elimineras, via e-post [email protected] Ämne: Produkten är defekt

12.8 I de fall då garantin tillämpar att produkten ska returneras för att reparera defekten måste produkten returneras av kunden i originalförpackningen, komplett i alla dess delar (inklusive förpackning och all dokumentation och tillbehörsutrustning). För att begränsa skadorna på originalförpackningen rekommenderas att du placerar den i en annan låda. Att fästa etiketter eller tejp direkt på originalförpackningen bör undvikas.

12.9 Om bristen inte upptäcks eller om det inte bör vara en överensstämmelse med produkten enligt lagdekret nr 206/2005, debiteras kunden för alla kostnader för kontroll och reparation, samt för alla andra kostnader ( transport, etc ..) så småningom upprätthålls av Cool-mania. Garantin är ogiltig om defekten orsakades av försummelse eller missbruk av köparen, bedrägeri, fukt eller andra orsaker som inte är relaterade till tillverknings- eller produktionsfel

13. Sekretess

13.1 De personuppgifter som begärts och tillhandahållits av kunden under fyllningen av beställningsmodulen samlas in och behandlas för att uppfylla kundens krav och kommer under inga omständigheter att licensieras till tredje part. Cool-mania garanterar sina kunder respekt regler för behandling av personuppgifter, med förbehåll för sekretessregler som anges i lagdekret nr 196 daterat 30.06.2003 och efterföljande ändringar.

14. Fel och / eller felaktigheter på webbplatsen

14.1 Cool-mania är ständigt engagerade i att kontrollera online-katalogen för att förhindra fel eller felaktigheter. Det är emellertid möjligt att webbplatsen innehåller fel, felaktigheter eller utelämnanden. Cool-mania förbehåller sig därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden som finns på webbplatsen, även efter att den så småningom fått en beställning. Förbehåller sig också rätten att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande till kunden.