Vi har fått: kvalitetscertifikat EN ISO 9001: 2008

Media Leaders Ltd. äger det internationellt erkända certifikatet för ledningssystem för kvalitet CMS EN ISO 9001: 2008

Bland de viktigaste målen för Leaders Media Ltd. hör att uppnå högsta kvalitet på kundtjänster. Vi fokuserar på kontinuerlig förbättring av verksamheten i vår organisation och vi arbetar ständigt med att uppnå våra mål inom kvaliteten på produkter och tjänster och utförandet av internationella kvalitetsstandarder. Resultatet av våra ansträngningar är erkännandet av kvaliteten på tillhandahållna tjänster, inte bara i de onlinebutiker som drivs av Media Leaders Ltd. mellan kunderna och erhållande av det internationellt erkända kvalitetscertifikatet. Våra kunders och alla intressenters tillfredsställelse är ett grundläggande antagande för vår långsiktiga framgång.

EN ISO 9001: 2008 specificerar krav på ett kvalitetsledningssystem när en organisation behöver visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas krav och fokuserar på att öka kundernas tillfredsställelse genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för uppnå kontinuerlig förbättring av detta system. Alla krav i denna internationella standard är i allmänhet tillämpliga på alla organisationer, oavsett typ, storlek och typ av produkter de tillhandahåller.

Certifikatet bekräftar att kvalitetssystemet för Media Leaders Ltd. överensstämmer med kraven i kvalitetssystemet EN ISO 9001: 2008

iso certificiate